deutschland  grossbritannien ttschechische-republik  Kontakt  Tiráž

Partneři a sponzoři

Týmová práce

Jakožto neziskové sdružení jsme odkázáni na příspěvky třetích osob. Vedle dotací z EU v rámci Cíle 3 můžeme počítat ještě s množstvím dalších partnerů, kteří nás dalekosáhle podporují a mají tak neodmyslitelný podíl na realizaci historického parku.
Tato podpora však  nezahrnuje pouze finanční prostředky, nýbrž také spolupráci a aktivní spoluúčast našich partnerů na projektu Historický park Bärnau-Tachov.
Rádi bychom získali jako své příznivce, dárce či sponzory i vás! V případě vašeho zájmu nás kdykoliv kontaktujte a nezávazně se informujte. Těšíme se na váš zájem!

 

 

Sponzorské konto:

Trägerverein Via Carolina e.V.
Platba - účel: Příspěvek na stavbu historického parku (Spende für Geschichtsparkbau)
Číslo účtu:  10 71 2323 0
Kód banky: 753 900 00 vedený u Volksbank Nordoberpfalz
Díky uznání obecné prospěšnosti má Via Carolina e.V. možnost vystavit každému dárci na vyžádání písemné potvrzení o poskytnutí peněžního daru.

 

footertrenner2

 

  Informace  
 

Otevírací doba
Vstupné

Prohlídky s průvodcem
Objednávka vstupenek
Obchod se suvenýry
Cesta k nám & kontakt

Gefördert von der EU

Gefördert von der Europäischen Union Ziel 3/INTERREG IV A

 

 

Objednávka vstupenek

Otevírací doba: úterý - neděle     10:00 - 18:00 hod