deutschland  grossbritannien ttschechische-republik  Kontakt  Tiráž

Projektová kancelář

Projekt poskytuje jak dobrovolnickou, tak placenou formu spolupráce.
V projektové kanceláři jsou zaměstnanci na plný úvazek, ti se starají o úspěšnou realizaci a jsou otevřeni dotazům a připomínkám každého druhu.
Seznamte se s naším týmem:

 

 

Odborný vedoucí: Stefan Wolters, M.A.

Archeolog žijící v St. Rochus u Bamberku se již více než 20 let zabývá péčí o archeologické památky a za dobu své působnosti nasbíral při vykopávkách po celém Bavorsku bohaté zkušenosti. Po studiu dějin v Braunschweigu vystudoval archeologii na univerzitě v Bamberku, pravěké dějiny a výzkum staveb. Obzvláště v oblasti středověké archeologie (datováno roky 600 - 1500 n.l.) má bohaté vědomosti o kostelích, hradech, vesnických i městských sídlištích.  Pro vášnivého vědce nejsou dějiny a archeologie jen profesí, což dokázal dlouholetým působením v oblasti reenactmentu a „livinghistory“. Jakožto vyslovený praktik už mnohokráte realizoval nejrůznější muzejní expozice a výstavy.

Mgr. Václav Vrbík, MBA

Narozen v Plzni, vystudoval němčinu a ruštinu na Západočeské univerzitě. Po studiu pracoval 8 let jako reprezentant Plzeňského kraje v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee, kde byl zodpovědný za realizaci řady přeshraničních projektů. Během zaměstnání Václav vystudoval obor Management, organizace a řizení na Business Institute v Praze. Působí jako manažer v kultuře a vzdělávání, jazykový lektor, průvodce zahraničních turistů a jednatel Společnosti Bernarda Bolzana v Praze. 

Koordinátor českého projektu: Roman Soukup

Kontakty na české straně má na starosti Roman Soukup, který je pravidelně k zastižení ve své kanceláři. Do jeho kompetencí spadá přeshraniční networking a poskytování informací o projektu Historický park Bärnau-Tachov také na české straně hranice. Jako předseda českého partnerského sdružení Terra Tachovia se výrazně podílel na návrhu českého projektu a nyní se stará o jeho realizaci.

... a v kanceláři: Gertraud Zeitler

Co by byl projekt bez někoho, kdo umí kdykoliv cokoliv zařídit a zorganizovat. Gertraud Zeitler se už celou řadu let angažuje v projektech pro město Bärnau. Zúčastnila se již mnohokrát přeshraničních akcí a stará se o to, aby projekty probíhaly přesně a podle plánu. Její mnohostranný talent jí umožňuje držet kancelář pevně v rukou  a plnit všechny organizační úkoly.

footertrenner2

 

  Informace  
 

Otevírací doba
Vstupné

Prohlídky s průvodcem
Objednávka vstupenek
Obchod se suvenýry
Cesta k nám & kontakt

Gefördert von der EU

Gefördert von der Europäischen Union Ziel 3/INTERREG IV A

 

 

Objednávka vstupenek

Otevírací doba: úterý - neděle     10:00 - 18:00 hod